Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXVII/192/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVII/192/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także inne organy, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Płoty publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płoty na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Płoty,
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gimnazjum w Płotach przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach,

2) siedziba szkoły: ul. I Armii Wojska Polskiego 17 w Płotach,

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,

4) rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017/2018.

§ 3. Dotychczasowej Szkole Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie z dniem
1 września 2017 r. ustala się nazwę: Szkoła Podstawowa w Modlimowie.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Rady Miejskiej w Płotach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 10 lutego 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmnę Płoty, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Płotach

ul. I Armii Wojska Polskiego 17, 72-310 Płoty

Słudwia, Bądkowo, Kocierz, Gostyń, Łowiska, Jarzysław, Gościejewo, Dobiesław, Czarne, Płoty, Makowice

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach

ul. Batorego 15, 72-310 Płoty

ul. Piastowa 8, 72-310 Płoty

Wilczyniec, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Krężel, Karczewie, Płoty

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                           w Modlimowie

Modlimowo 20, 72-310 Płoty

Wyszobór 16, 72-310 Płoty

Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Wyszobór, Modlimowo, Dąbie, Charnowo, Luciaża

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa                        w Mechowie

Mechowo 22, 72-310 Płoty

Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Sowno


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 10 lutego 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Płoty publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych                     i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły

1.

Publiczne Gimnazjum                       w Płotach

ul. I Armii Wojska Polskiego 17,                             72-310 Płoty

Płoty, Wyszobór, Modlimowo, Dabie, Charnowo, Luciąża, Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardemino, Sowno, Słudwia, Dobiesław, Jarzysław, Łowiska, Gościejewo, Wilczyniec, Lisowo, Bądkowo, Czarne, Gostyń, Karczewie, Kocierz, Krężel, Makowice, Potuliniec, Wyszogóra.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/192/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 10 lutego 2017 r.

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty,  a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1  w Płotach

ul. I Armii Wojska Polskiego 17,
72-310 Płoty

Słudwia, Bądkowo, Kocierz, Gostyń, Łowiska, Jarzysław, Gościejewo, Dobiesław, Czarne, Płoty, Makowice

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 2  w Płotach

ul. Batorego 15, 72-310 Płoty

Wilczyniec, Lisowo, Potuliniec, Wyszogóra, Krężel, Karczewie, Płoty, Mechowo, Łęczna, Wytok, Truskolas, Gardomino, Sowno

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie

Modlimowo 20, 72-310 Płoty

Wicimice, Wicimiczki, Natolewice, Pniewo, Darszyce, Wyszobór, Modlimowo, Dąbie, Charnowo, Luciaża


 

Uzasadnienie

Aktualnie sieć szkół publicznych w gminie Płoty przedstawia się następująco:

1. Gimnazjum w Płotach (trzy roczniki, 256 uczniów w 12 oddziałach),

2. Szkoła Podstawowa w Płotach (sześć roczników, 378 uczniów w 19 oddziałach),

3. Szkoła Podstawowa w Mechowie (sześć roczników, 64 uczniów w 6 oddziałach),

4. Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie (sześć roczników, 93 uczniów w 7 oddziałach).

Od dnia 1 września 2017r., tj. w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Płoty funkcjonować będą następujące szkoły publiczne:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach, która powstanie z przekształconego Gimnazjum i w której uczyć się będzie:

- w klasie I 38 uczniów w 2 oddziałach,

- w klasie IV 46 uczniów w 2 oddziałach,

- w klasie V 18 uczniów w 1 oddziale,

- w klasie VII 22 uczniów w 1 oddziale,

- w klasie II gimnazjum 94 uczniów w 4 oddziałach,

- w klasie III gimnazjum 82 uczniów w 4 oddziałach.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach, do której uczęszczać będzie:

- w klasie I 20 uczniów w 1 oddziale,

- w klasie II 31 uczniów w 2 oddziałach,

- w klasie III 82 uczniów w 4 oddziałach,

- w klasie IV 38 uczniów w 2 oddziałach,

- w klasie V 36 uczniów w 2 oddziałach,

- w klasie VI 67 uczniów w 3 oddziałach ,

- w klasie VII 38 uczniów w 2 oddziałach .

Szkoła funkcjonuje w dwóch obiektach (przy ul. Piastowej klasy I-III i przy ul. Batorego klasy IV-VIII). Docelowo planuje się naukę tylko w obiekcie przy ul. Batorego.

3. Szkoła Podstawowa w Mechowie (po 1 oddziale w klasach I-VII z łączną liczbą 68 uczniów).

4. Szkoła Podstawowa w Modlimowie (w klasach I i IV po 2 oddziały w pozostałych po 1 oddziale z łączną liczbą 123 uczniów).

Szkoła Podstawowa w Wicimicach ze względu na zły stan budynku kilka lat temu została przeniesiona do obiektu po byłym gimnazjum w Modlimowie.
W chwili obecnej należy stwierdzić, że przeniesienie to ma charakter trwały, zatem zasadne jest ustalenie jej nazwy jako Szkoła Podstawowa w Modlimowie. Jednocześnie należy zauważyć, że Szkoła Podstawowa w Modlimowie funkcjonuje w 2 obiektach: w szkole w Modlimowie oraz w budynku po byłej szkole w Wyszoborze (sąsiednia miejscowość). W obiekcie w Wyszoborze zlokalizowane będą klasy I-III co zapobiegnie konieczności wprowadzenia zmianowości w szkole w Modlimowie. Ponadto w obiekcie w Wyszoborze zlokalizowany jest Punkt Przedszkolny przyjmujący dzieci z terenu całego obwodu szkoły modlimowskiej, zatem dzieci z Punktu Przedszkolnego będą kontynuowały naukę w tym samym obiekcie. Poza tym jest on przystosowany do obsługi małych dzieci oraz dysponuje nowoczesnym placem zabaw. Uznać zatem należy, że jest to rozwiązanie optymalne dla tej placówki.

Baza obu szkół w Płotach oraz Szkoły w Modlimowie jest porównywalna, gdyż oprócz wszechstronnych pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym multimedialnych) placówki te wyposażone są w sale gimnastyczne, boiska (w tym ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem), bieżnie, skocznie oraz place zabaw i siłownie plenerowe. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach w okresie zimowym czynne jest sztuczne lodowisko.

Niestety w porównaniu z tymi placówkami baza, która dysponuje Szkoła Podstawowa w Mechowie jest bardzo uboga, gdyż ogranicza się jedynie do pomocy naukowych i dydaktycznych. Szkoła ta praktycznie w ogóle nie dysponuje jakąkolwiek bazą sportową. Okoliczność ta może być poważnym  problemem uniemożliwiającym pełną realizację podstawy programowej wychowania fizycznego. Prognozy demograficzne na najbliższe lata wskazują na utrzymującą się tendencje niżu.

Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzeń w kolejnych latach w obwodach poszczególnych szkół.

Rok

urodzenia

Obwód
szkoły

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szkoły Podstawowe w Płotach

73

54

65

63

51

57

Szkoła Podstawowa w Mechowie

12

16

11

9

8

11

Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie

24

32

23

18

18

20

Przedstawione dane liczbowe jednoznacznie dowodzą utrzymującego się niżu demograficznego. Ponadto wcześniejsze tego typu badania prowadzone przez Gminę Płoty wskazują, że liczba uczęszczających do szkół jest w rzeczywistości niższa od ogólnej liczby urodzonych o około 20%  i więcej.


Poniższa tabela obrazuje tę tendencje na przykładzie SP w Mechowie

 

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

Liczba ur.
ogółem

Liczba

uczniów

12

8

13

11

16

12

13

14

18

13

 

Założyć zatem można z dużym prawdopodobieństwem, że liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej w Mechowie w poszczególnych latach do roku 2023/2024włącznie kształtować się będzie poniżej progu 10 uczniów. Okoliczność ta stwarza realne zagrożenie konieczności prowadzenia zajęć (przynajmniej niektórych) w klasach łączonych.

Kolejnym problemem przed którym stanie każda mała szkoła (zwłaszcza oddalona od innych szkół) jest pozyskanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do nauczania przedmiotowego. Niewielka liczba godzin (od 4 do 6 tygodniowo) dla geografii, biologii, fizyki i chemii, która nie zapewnią nawet połowy etatu, może być poważną przeszkodą dla pozyskania odpowiednich nauczycieli zwłaszcza, jeśli wiązać  się to będzie z koniecznością dojeżdżania do takiej placówki.


Mając na uwadze powyższe okoliczności szczegółowej analizie poddano 2 warianty rozwiązania docelowego sieci publicznych szkół podstawowych
w gminie Płoty:

1.Wariant I, w którym dotychczasowe gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową oraz zachowuje wszystkie dotychczas funkcjonujące szkoły podstawowe.

2.Wariant II, który zakłada przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową oraz docelowo likwidacją Szkoły Podstawowej w Mechowie.

W poniższych tabelach przedstawiono oba warianty w poszczególnych latach (do roku szkolnego 2023/2024), przy czym do rocznika 2010 uwzględniono rzeczywistą ilość uczniów, natomiast od rocznika 2011 do 2016 podano całkowitą liczbę urodzeń.


Wariant I

Rok szk.

Szkoła

Ilość uczniów/ilość oddziałów w kolejnych rocznikach urodzeń

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2016/17

Gimn.+SP      12

SP 2               19

Mechowo      6

Modlimowo  7

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

31/2

6/1

14/1

II

 

 

82/4

13/1

16/1

III

 

 

84/4

14/1

24/2

IV

 

 

54/3

12/1

9/1

V

 

 

67/3

11/1

10/1

VI

 

 

60/3

8/1

20/1

I

 

94/4

 

 

II

 

82/4

 

 

III

 

80/4

2017/18

Gimn.+SP      14

SP 2                16

Mechowo       7

Modlimowo   9

 

 

 

 

 

 

I

 

38/2

20/1

4/1

30/2

II

 

 

31/2

6/1

14/1

III

 

 

82/4

13/1

16/1

IV

 

46/2

38/2

14/1

24/2

V

 

18/1

36/2

12/1

9/1

VI

 

 

67/3

11/1

10/1

VII

 

22/1

38/2

8/1

20/1

II

 

94/4

III

 

82/4

 

2018/19

Gimn.+SP       13

SP 2                16

Mechowo       8

Modlimowo  10

 

 

 

 

 

I

 

25/1

48/2

12/1

24/1

II

 

38/2

20/1

4/1

30/2

III

 

 

31/2

6/1

14/1

IV

 

44/2

38/2

13/1

16/1

V

 

46/2

38/2

14/1

24/2

VI

 

18/1

36/2

12/1

9/1

VII

 

 

67/3

11/1

10/1

VIII

 

22/1

38/2

8/1

20/1

III

 

94/4

 

 

2019/20

Gimn.+SP       10

SP 2                14

Mechowo       8

Modlimowo11

 

 

 

 

I

 

27/1

27/1

16/1

32/2

II

 

25/1

48/2

12/1

24/1

III

 

38/2

20/1

4/1

30/2

IV

 

15/1

16/1

6/1

14/1

V

 

44/2

38/2

13/1

16/1

VI

 

46/2

38/2

14/1

24/2

VII

 

18/1

36/2

12/1

9/1

VIII

 

 

67/3

11/1

10/1

 

 

 

 

2020/21

Gimn.+SP       12

SP 2                 12

Mechowo        8

Modlimowo  11

 

 

 

I

 

43/2

22/1

11/1

23/1

II

 

27/1

27/1

16/1

32/2

III

 

25/1

48/2

12/1

24/1

IV

 

38/2

20/1

4/1

30/2

V

 

15/1

16/1

6/1

14/1

VI

 

44/2

38/2

13/1

16/1

VII

 

46/2

38/2

14/1

24/2

VIII

 

18/1

36/2

12/1

9/1

 

 

 

 

 

2021/22

Gimn.+SP       12

SP 2                12

Mechowo       8

Modlimowo  11

 

 

I

 

21/1

42/2

9/1

18/1

II

 

43/2

22/1

11/1

23/1

III

 

27/1

27/1

16/1

32/2

IV

 

25/1

48/2

12/1

24/1

V

 

38/2

20/1

4/1

30/2

VI

 

15/1

16/1

6/1

14/1

VII

 

44/2

38/2

13/1

16/1

VIII

 

46/2

38/2

14/1

24/2

 

 

 

 

 

 

2022/23

Gimn.+SP       11

SP 2                 11

Mechowo        8

Modlimowo  10

 

I

 

25/1

26/1

8/1

18/1

II

 

21/1

42/2

9/1

18/1

III

 

43/2

22/1

11/1

23/1

IV

 

27/1

27/1

16/1

32/2

V

 

25/1

48/2

12/1

24/1

VI

 

38/2

20/1

4/1

30/2

VII

 

15/1

16/1

6/1

14/1

VIII

 

44/2

38/2

13/1

16/1

 

 

 

 

 

 

 

2023/24

Gimn.+SP      11

SP 2                10

Mechowo       8

Modlimowo 10

I

38/2

19/1

11/1

20/1

II

25/1

26/1

8/1

18/1

III

21/1

42/2

9/1

18/1

IV

43/2

22/1

11/1

23/1

V

27/1

27/1

16/1

32/2

VI

25/1

48/2

12/1

24/1

VII

38/2

20/1

4/1

30/2

VIII

15/1

16/1

6/1

14/1

 

 

 

 

 

 

 

 


Wariant II

Rok  szk.

Szkoła

Ilość uczniów/ilość oddziałów w kolejnych rocznikach urodzeń

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2016/17

Gimn.+SP      12

SP 2               19

Mechowo      6

Modlimowo  7

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

31/2

6/1

14/1

II

 

 

82/4

13/1

16/1

III

 

 

84/4

14/1

24/2

IV

 

 

54/3

12/1

9/1

V

 

 

67/3

11/1

10/1

VI

 

 

60/3

8/1

20/1

I

 

94/4

 

 

II

 

82/4

 

 

III

 

80/4

2017/18

Gimn.+SP      14

SP 2                16

Mechowo       7

Modlimowo   9

 

 

 

 

 

 

I

 

38/2

20/1

4/1

30/2

II

 

 

31/2

6/1

14/1

III

 

 

82/4

13/1

16/1

IV

 

46/2

38/2

14/1

24/2

V

 

18/1

36/2

12/1

9/1

VI

 

 

67/3

11/1

10/1

VII

 

22/1

38/2

8/1

20/1

II

 

94/4

III

 

82/4

 

2018/19

Gimn.+SP       14

SP 2                17

 

Modlimowo  10

 

 

 

 

 

I

 

42/2

43/2

 

24/1

II

 

41/2

21/1

 

30/2

III

 

 

37/2

 

14/1

IV

 

48/2

47/2

 

16/1

V

 

49/2

49/2

 

24/2

VI

 

22/1

44/2

 

9/1

VII

 

 

78/4

 

10/1

VIII

 

24/1

44/2

 

20/1

III

 

94/4

 

 

2019/20

Gimn.+SP       12

SP 2                15

 

Modlimowo11

 

 

 

 

I

 

47/2

23/1

 

32/2

II

 

42/2

43/2

 

24/1

III

 

31/2

21/1

 

30/2

IV

 

18/1

19/1

 

14/1

V

 

48/2

47/2

 

16/1

VI

 

49/2

49/2

 

24/2

VII

 

22/1

44/2

 

9/1

VIII

 

 

78/4

 

10/1

 

 

 

 

2020/21

Gimn.+SP       13

SP 2                 13

 

Modlimowo  11

 

 

 

I

 

26/1

50/2

 

23/1

II

 

47/2

23/1

 

32/2

III

 

42/2

43/2

 

24/1

IV

 

41/2

21/1

 

30/2

V

 

18/1

19/1

 

14/1

VI

 

48/2

47/2

 

16/1

VII

 

49/2

49/2

 

24/2

VIII

 

22/1

44/2

 

9/1

 

 

 

 

 

2021/22

Gimn.+SP       13

SP 2                13

 

Modlimowo  11

 

 

I

 

24/1

48/2

 

18/1

II

 

26/1

50/2

 

23/1

III

 

47/2

23/1

 

32/2

IV

 

42/2

43/2

 

24/1

V

 

41/2

21/1

 

30/2

VI

 

18/1

19/1

 

14/1

VII

 

48/2

47/2

 

16/1

VIII

 

49/2

49/2

 

24/2

 

 

 

 

 

 

2022/23

Gimn.+SP       13

SP 2                 12

 

Modlimowo  10

 

I

 

40/2

19/1

 

18/1

II

 

24/1

48/2

 

18/1

III

 

26/1

50/2

 

23/1

IV

 

47/2

23/1

 

32/2

V

 

42/2

43/2

 

24/1

VI

 

41/2

21/1

 

30/2

VII

 

18/1

19/1

 

14/1

VIII

 

48/2

47/2

 

16/1

 

 

 

 

 

 

 

2023/24

Gimn.+SP      12

SP 2                12

 

Modlimowo 10

I

23/1

45/2

 

20/1

II

40/2

19/1

 

18/1

III

24/1

48/2

 

18/1

IV

26/1

50/2

 

23/1

V

47/2

23/1

 

32/2

VI

42/2

43/2

 

24/1

VII

41/2

21/1

 

30/2

VIII

18/1

19/1

 

14/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza przedstawionych wariantów skłania do wyboru jako najkorzystniejszy wariant II. Za taką decyzją przemawiają następujące argumenty (oprócz wcześniej przedstawionych wątpliwości  i zastrzeżeń):

1) wszyscy uczniowie w całej gminie mają porównywalne warunki nauki z gwarancją pełnej realizacji podstawy programowej,

2) wielkość szkół na poziomie 10-13 oddziałów jest optymalna dla uczniów i pozwala na sprawniejsze nimi zarządzanie, w tym zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Przy wyborze tego modelu gminnej sieci szkół podstawowych istnieje możliwość ograniczenia funkcjonowania SP 2 w Płotach tylko do obiektu przy ul. Batorego, natomiast do obiektu przy ul. Piastowej można byłoby przenieść przedszkole (większe pomieszczenia gwarantowałoby możliwość przyjęcia większej ilości dzieci). Z kolei dotychczasowy obiekt przedszkola przy ul. Dworcowej można byłoby zaadoptować na potrzeby założenia klubu dziecięcego. W ten sposób docelowo można by objąć zinstytucjonalizowaną opieką dzieci już od 1 roku życia, poprzez wychowanie przedszkolne (przedszkole w Płotach, punkty przedszkolne w Wyszoborze, Lisowie i Mechowie), aż do szkoły podstawowej włącznie. Taki docelowy model oświaty w Gminie Płoty wydaje się optymalny i uwzględnia prognozy demograficzne,  istniejącą bazę, a przede wszystkim ma na wglądzie dobro dzieci, którym zapewnia równe warunki nauki bez wglądu na miejsce zamieszkania na terenie Gminy Płoty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 15-02-2017 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2017 15:04