herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Zarządzenie nr 9A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9A/2017

BURMISTRZA PŁOTÓW

z dnia 27 stycznia 2017 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach.

Na podstawie rozdziału II § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2006 Burmistrza Płotów z dnia 1 marca 2006 roku uchwala się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na jedno wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach
w składzie:

  1. Pan Sławomir Nowak - Z-ca Burmistrza – przewodniczący komisji.
  2. Pani Elżbieta Charkiewicz – Skarbnik Gminy – członek komisji
  3. Pani Elżbieta Żukowska – Kierownik Referatu Budżetowego – członek komisji.
  4. Pani Renata Melnik – Inspektor ds. kadr i szkoleń – sekretarz komisji.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                               BURMISTRZ PŁOTÓW

                                                                                              mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 08-02-2017 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 08-02-2017 11:21