Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 82/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. 2019-05-15 09:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Płotach 2019-01-02 10:37
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Płotów z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-08 12:04
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-08 12:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopad 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:32
dokument Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-11-28 10:03
dokument Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 2017-11-28 10:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-11-21 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 66 /2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-11-21 14:13
dokument Zarządzenie Nr 65 / 2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2018 r. 2017-11-21 15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2018 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018 -2028 2017-11-15 08:28
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:29
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:26
dokument Zarządzenie Nr 57 /2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok?. 2017-10-09 13:50
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 wrzesień 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. 2018-03-23 11:22
dokument Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-09-25 11:08
dokument Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. wykazu nr PUN/4/2017 2017-09-25 10:50
dokument Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. wykazu nr DZ/6/2017 2017-09-25 10:47
dokument Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r.w spr. wykazu nr BP/5/2017 2017-09-26 14:01
dokument Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Płotach 2017-09-26 13:33
dokument Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Płotach 2017-09-26 13:31
dokument Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Płotach 2017-09-26 13:31
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 78/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Płoty i jej jednostkach organizacyjnych 2017-09-11 12:40
dokument Zarządzenie Nr 42/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:49
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2017-09-01 08:13
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2017-07-24 13:22
dokument Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 lipca 2017 r. w spr. powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości. 2017-07-20 10:36
dokument Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu BP/4/2017 2017-07-04 10:23
dokument Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu PUN/3/2017 2017-07-04 10:16
dokument Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu DZ/5/2017 2017-07-04 10:13
dokument Zarządzenie Nr 29/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:49
dokument Zarządzenie Nr 29/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:48
dokument Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania biegłego 2017-06-13 10:51
dokument Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Płotów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-06-13 12:44
dokument Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Płotów z dnia 07 czerwca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-06-07 10:44
dokument Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-22 10:34
dokument Zarządzenie Nr 24/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:47
dokument Zarządzenie nr 24/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22.05.2017 r. w sprawie: dnia wolnego 2017-05-22 12:19
dokument Zarządzenie nr 23/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach. 2017-05-17 14:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie : przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2016 rok 2017-05-10 15:33
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:46
dokument Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu BP/3/2017 2017-04-13 11:38
dokument Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu PUN/2/2017 2017-04-13 11:34
dokument Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu DZ/4/2017 2017-04-13 11:35
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 17/2017 z dn. 04.04.2017 r. w sprawie: dnia wolnego 2017-04-04 14:37
dokument Zarządzenie Nr 16/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:46
dokument Zarządzenie Nr 16/A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:45
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2019-08-13 11:58
dokument Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2016 rok 2017-03-16 08:15
dokument Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu BP/2/2017 2017-03-13 12:13
dokument Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu DZ/3/2017 2017-03-13 12:12
dokument Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-03-13 12:11
dokument Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Płotów z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach 2017-02-08 11:19
dokument Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Płotów w spr. zmiany Zarządzenia nr 83/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. 2017-02-06 09:24
dokument Zarządzenie Nr 9/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2017-10-04 10:45
dokument Zarządzenie nr 9A/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolnestanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2017-02-08 11:21
dokument Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu BP/1/2017 2017-01-23 12:08
dokument Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUO/1/2017 2017-01-23 12:05
dokument Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUN/1/2017 2017-01-23 12:03
dokument Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu DZ/2/2017 2017-01-23 11:57
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Płotów z dnia 16 stycznia 2017 r. w spr. wykazu DZ/1/2017 2017-01-16 11:17
dokument Zarządzenie Nr 03/2017 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek 2017-01-12 15:32
dokument Zarządzenie nr 02/2017 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. 2017-01-12 15:32
dokument Zarządzenie Nr 01/2017 Burmistrza Płotów z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2017 2017-01-12 11:16