Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XVIII /169 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA Nr XVIII /169 /2008

 

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    o samorządzie gminnym  ( tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z 2001r., zm. Dz. U.          z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271  Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  oraz § 1           i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad  wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  (Dz. U. Nr 146 poz. 1223,  zm. 2006r. Nr 39 poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431) Rada Miejska  w Płotach  uchwala co następuje :

 

§    1

Ustala się z dniem 1 lipca 2008 roku wynagrodzenie miesięczne dla Mariana Malińskiego Burmistrza  Gminy  Płoty w wysokości  11.950,00 zł.  na które składa się:

 

-    wynagrodzenie zasadnicze                                                       -   5.850,00 zł.

-    dodatek funkcyjny                                                              -   1.850,00 zł.

-   dodatek specjalny  w wysokości 40% wynagrodzenia

     zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie                             -   3.080,00 zł.

-   dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                            -    1.170,00  zł. 

 

§   2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2006 roku Nr III/13/2006   w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

§    3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Płotach

 

§    4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 roku.

       

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                                                     Piotr Jasina 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:37