Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ZARZĄDZENIE NR 80/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2016 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 80/2016
Burmistrza Płotów

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2016 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zapis w § 1 otrzymuje następujące brzmienie: Przeprowadzić w dniach od 09.12.2016 r. do 30.12.2016 r. „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”, w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

§ 2.  Zmienia się ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz


Marian Maliński

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Majewska 09-12-2016 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Iwona Majewska 09-12-2016 14:59