Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIV/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. dotyczącej wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2016-11-30 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXIV/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie : odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Kultury Fizycznej 2016-11-30 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXIV/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach 2016-11-30 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXIV/176/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2016 - 2028 2016-11-30 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXIV/175/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2016 r. 2016-11-30 12:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/174/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/2016 z 13 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo ? księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty Na podstawie art. 10a oraz art. 10b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) 2016-11-30 12:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/173/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2016-11-30 12:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/172/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze 2016-11-30 12:00
dokument UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2016-11-30 11:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/170/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie : udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność 2016-11-30 11:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. 2016-11-30 11:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/441/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r.w sprawie stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach. 2016-11-30 11:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2016-11-30 11:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Płoty w nieruchomości oznaczonej nr. geodezyjnym 153, położonej w obrębie 0002 Natolewice. 2016-11-30 11:58
dokument UCHWAŁA NR XXIV/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty. 2016-11-30 11:57
dokument UCHWAŁA NR XXIV/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty". 2016-11-30 11:57
dokument UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-11-30 11:56
dokument UCHWAŁA NR XXIV/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-30 11:56
dokument UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-30 11:56
dokument UCHWAŁA NR XXIV/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty 2016-11-30 11:55
dokument UCHWAŁA NR XXIV/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017. 2016-11-30 11:55
dokument UCHWAŁA NR XXIV/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2017" 2016-11-30 11:55
dokument UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6. 2016-11-30 11:54