Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XXIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

Uchwała Nr XXIII/156/16
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tj.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 221 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; ze zm.)

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w wysokości 9.156,55 PLN
brutto (sł. dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 55/100).

§ 2.  Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Płotach.

§ 3.  Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 19-10-2016 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-10-2016 14:21