Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 343 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie współfinansowania przygotowania wstepnego studium wykonalnosci przedsiewziecia Zwiazku Miedzygminnego ?Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi? pn. ?Kompleksowe rozwiazanie gospodarki wodno-sciekowej w gminach leżacych w dorzeczu Regi? wskazanego przez Ministra Srodowiska do udzielenia dofinansowania ze srodków pomocy technicznej Funduszu Spójnosci 2009-10-29 10:02
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/342/05 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. W sprawie: zmian w bud-ecie gminy. 2009-10-29 09:59
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII/341/05 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. W sprawie: zmian w bud.ecie gminy. 2009-10-29 09:58
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 340 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania 2009-10-29 09:53
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 339 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gmine Płoty. 2009-10-29 09:50
dokument Uchwała Nr XXXIII / 338 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: realizacji kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oswietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Płoty. 2009-10-29 09:47
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 337 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2009-10-29 09:43
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 336 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2009-10-29 09:40
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 335 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok, jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 2009-10-29 09:39
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 334 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: podatku od posiadania psów oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2009-10-29 09:37
dokument U C H W A Ł A Nr XXXIII / 333 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zwolnien w podatku od srodków transportowych 2009-10-29 09:36
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 332 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych 2009-10-29 09:34
dokument UCHWAŁA Nr XXXIII / 331 / 2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: okreslenia stawek podatku od nieruchomosci. 2009-10-29 09:32