Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXIII/156/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pomieszczeń 2016-10-19 14:21
dokument UCHWAŁA NR XXIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach 2016-10-19 14:21
dokument UCHWAŁA NR XXIII/154/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo ? księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty 2016-10-19 14:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2016 - 2028 2016-10-19 14:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/152/16 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2016 r. 2016-10-19 14:20
dokument UCHWAŁA NR XXIII/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wyszobór na lata 2016-2020" 2016-10-19 14:19
dokument UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Płoty a Powiatem Gryfickim, Gminą Gryfice, Gminą Trzebiatów, Gminą Brojce, Gminą Karnice oraz Gminą Rewal dotyczącej opracowania "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego Transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfickiego" wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie gryfickim 2016-10-19 14:19
dokument UCHWAŁA NR XXIII/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLV/441/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r.w sprawie stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach. 2016-10-19 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 148/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2016-10-19 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXIII/ 147 /2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. 2016-10-19 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. 2016-10-19 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach. 2016-10-19 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXIII-144-2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty 2016-10-19 14:17