herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.08.2016r. zawiadamiające, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54)"