Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

U C H W A Ł A Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości.

U C H W A Ł A  Nr XX/201/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 5 września 2008 r.

 

w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości.

            Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 210 ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się znieść współwłasność:

  1. dla działki nr 242, położonej w m. Pniewo, gm. Płoty, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali.
  2. dla działek nr 243/1 i 243/2, położonych w m. Pniewo, gm Płoty poprzez ich fizyczny podział.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:10