Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI / 222 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXI / 222 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 333 000,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
926 92695 6300 333 000,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; [U.MARSZAŁKOWSKI] ORLIK

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 790 701,77 zł

Dział Rozdział § Kwota
700 70005 0870 85 533,64 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
756 75615 0340 11 300,68 - podatek od środków transportowych; [OS. PRAWNE]
756 75615 0500 180,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych;
756 75616 0370 744,00 - opłata od posiadania psów;
756 75618 0690 1 621,94 - wpływy z różnych opłat; [ZAJĘCIE PASA]
801 80101 0690 1 945,51 - wpływy z różnych opłat; [DZIERŻAWA, MEDIA SP 2]
801 80110 0690 2 700,00 - wpływy z różnych opłat; [OBSŁ. EKSPLOATAC. WIOSKI INTERNET.]
921 92109 0750 100,00 - dochody z najmu i dzierżawyt składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; [DZIERŻAWA ŚWIETLICE]
852 85219 2030 3 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin); [UTRZYM OPS]
854 85415 2030 17 576,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin); [WYPRAWKA]
926 92601 6330 333 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (zw. gmin) [U.WOJEWÓDZKI] ORLIK
926 92601 6300 333 000,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych; [U.MARSZAŁKOWSKI] ORLIK

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 605 264,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
900 90001 6650 25 000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.[KANALIZACJA]
900 90002 6650 50 000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.[ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI]
900 90015 4260 2 264,00 - zakup energii;
900 90095 6650 15 000,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwest.[WODOCIĄG]
926 92695 6050 513 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; [UM+WŁASNE] ORLIK

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1 062 965,77 zł

Dział Rozdział § Kwota
710 71014 4300 95 636,97 - zakup usług pozostałych; [PODZIAŁ GEODEZ OS. BAJKOWEGO, OPRACOWANIE PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI]
750 75095 4430 3 902,40 - różne opłaty i składki; [GRYFLANDIA]
754 75412 4010 22 293,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [STRAŻ]
754 75412 4110 2 045,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; [STRAŻ]
754 75412 4120 485,00 - składki na Fundusz Pracy; [STRAŻ]
754 75412 4170 1 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [STRAŻ]
754 75412 4210 7 740,89 - zakup materiałów i wyposażenia; [STRAŻ]
754 75412 4300 7 937,00 - zakup usług pozostałych; [STRAŻ]
754 75412 4360 440,00 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej; [STRAŻ]
754 75412 4430 300,00 - różne opłaty i składki; [STRAŻ]
754 75421 4210 2 264,00 - zaklup materiałów i wyposażenia; [ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE]
801 80101 4210 1 945,51 - zakup materiałów i wyposażenia; [SP NR 2]
801 80110 4210 2 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [PG MODLIMOWO]
852 85219 3020 246,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; [OPS]
852 85219 4010 581,64 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [OPS]
852 85219 4170 1 924,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [OPS]
852 85219 4420 228,36 - podróże służbowe zagraniczne; [OPS]
852 85219 4430 20,00 - różne opłaty i składki; [OPS]
854 85415 3260 17 576,00 - inne formy pomocy dla uczniów; [WYPRAWKA]
900 90001 6050 25 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; [KANALIZACJA]
900 90095 6050 15 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; [WODOCIĄG]
926 92605 4210 4 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [POLONIA]
926 92605 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych; [POLONIA]
926 92605 4430 1 000,00 - różne opłaty i składki; [POLONIA]
926 92601 6050 846 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; [UW+UM+WŁASNE ORLIK]

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2008r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:01