Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 30/2016
Burmistrza Gminy Płoty

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie

 Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z  2013 r. poz. 885; z późn. zm.) oraz na podst. § 13 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XIV/92/15 z dn. 29-12-2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2016.

 zarządzam, co następuje:

 

 

 §1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:

 4 828 424,00 zł

 

 Dział

 Rozdział

 §

 Kwota

 

 750

 75011

 2010

 15 337,00

 -

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

 852

 85211

 2060

 4 795 291,00

 -

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

 852

 85213

 2010

 2 648,00

 -

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

 852

 85214

 2030

 15 148,00

 -

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

 

 §2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:

 4 795 291,00 zł

 

 Dział

 Rozdział

 §

 Kwota

 

 852

 85211

 2010

 4 795 291,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia

 

 §3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:

 330 216,00 zł

 

 Dział

 Rozdział

 §

 Kwota

 

 600

 60016

 4210

 13 000,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia

 600

 60016

 4300

 50 000,00

 -

 zakup usług pozostałych

 710

 71004

 4300

 2 000,00

 -

 zakup usług pozostałych

 750

 75023

 4300

 2 000,00

 -

 zakup usług pozostałych

 750

 75075

 4300

 2 000,00

 -

 zakup usług pozostałych

 852

 85211

 3110

 125 458,00

 -

 świadczenia społeczne

 852

 85295

 4010 5

 71 219,00

 -

 wynagrodzenia osobowe pracowników

 852

 85295

 4110 5

 15 000,00

 -

 składki na ubezpieczenie społeczne

 852

 85295

 4120 5

 1 500,00

 -

 składka na Fundusz Pracy

 852

 85295

 4210 5

 23 000,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia

 852

 85295

 4300 5

 12 239,00

 -

 zakup usług pozostałych

 852

 85295

 4700 5

 2 500,00

 -

 podróże służbowe krajowe

 900

 90011

 4430

 100,00

 -

 różne opłaty i składki

 900

 90095

 4300

 7 100,00

 -

 zakup usług pozostałych

 921

 92109

 4210

 1 000,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia (św. Mechowo)

 921

 92109

 4210

 1 100,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia (św. Modlimowo)

 921

 92109

 4300

 1 000,00

 -

 zakup usług pozostałych (św. Pniewo)

 

 §4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę:

 363 349,00 zł

 

 Dział

 Rozdział

 §

 Kwota

 

 600

 60016

 4270

 63 000,00

 -

 zakup usług remontowych

 710

 71012

 4300

 2 000,00

 -

 zakup usług pozostałych

 750

 75011

 4010 z

 11 392,05

 -

 wynagrodzenia osobowe pracowników

 750

 75011

 4040 z

 1 444,95

 -

 dodatkowe wynagrodzenia roczne

 750

 75011

 4110 z

 2 000,00

 -

 składki na ubezpieczenie społeczne

 750

 75011

 4120 z

 500,00

 -

 składka na Fundusz Pracy

 750

 75023

 4700

 2 000,00

 -

 podróże służbowe krajowe

 750

 75075

 4420

 1 000,00

 -

 podróże służbowe zagraniczne

 750

 75075

 4430

 1 000,00

 -

 różne opłaty i składki

 852

 85211

 4010

 67 919,00

 -

 wynagrodzenia osobowe pracowników

 852

 85211

 4110

 15 000,00

 -

 składki na ubezpieczenie społeczne

 852

 85211

 4120

 1 500,00

 -

 składka na Fundusz Pracy

 852

 85211

 4170

 3 300,00

 -

 wynagrodzenie bezosobowe

 852

 85211

 4210

 23 000,00

 -

 zakup materiałów i wyposażenia

 852

 85211

 4300

 12 239,00

 -

 zakup usług pozostałych

 852

 85211

 4700

 2 500,00

 -

 podróże służbowe krajowe

 852

 85213

 4130 z

 2 648,00

 -

 składki na ubezpieczenia zdrowotne

 852

 85214

 3110

 15 148,00

 -

 świadczenia społeczne

 852

 85295

 3110 5

 125 458,00

 -

 świadczenia społeczne

 900

 90011

 4580

 100,00

 -

 pozostałe odsetki

 900

 90095

 4010

 6 500,00

 -

 wynagrodzenia osobowe pracowników

 900

 90095

 4120

 500,00

 -

 składka na Fundusz Pracy

 900

 90095

 4360

 100,00

 -

 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 921

 92109

 4260

 500,00

 -

 zakup energii (św. Lisowo)

 921

 92109

 4270

 2 600,00

 -

 zakup usług remontowych (św. Czarne)

 

 §5. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 36.355.492,54 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41.941.681,82 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5.586.189,28 PLN.

 

 §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Burmistrz Gminy Płoty


Marian Maliński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-06-2016 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 09-06-2016 14:11