Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 24/2016
Burmistrza Płotów
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; 2015r. - Dz. U. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; 2016 r. - Dz. U. poz. 195) oraz na podst. § 13 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XIV/92/15 z dn. 29-12-2015 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 5,290,981.41 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 2010 462,633.81 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
751 75101 2010 10,472.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
801 80103 2030 2,145.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801 80104 2030 8,710.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801 80106 2030 1,950.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852 85211 2010 4,795,291.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85213 2010 9,542.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85215 2010 137.60 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85295 2010 100.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
 
§2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 4,795,291.00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85295 2010 4,795,291.00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
 
§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4,836,691.00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 20,000.00 - zakup usług pozostałych
754 75416 4300 1,000.00 - zakup usług pozostałych
801 80104 4300 600.00 - zakup usług pozostałych (Przedszkole)
801 80146 4410 300.00 - podróże służbowe krajowe (Przedszkole)
852 85212 4300 1,500.00 - zakup usług pozostałych
852 85295 3110 4,795,291.00 - świadczenia społeczne
852 85295 4010 10,000.00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
900 90002 4300 1,000.00 - zakup usług pozostałych
900 90095 4300 2,500.00 - zakup usług pozostałych
921 92109 4270 300.00 - zakup usług remontowych (św. Lisowo)
921 92109 4300 1,100.00 - zakup usług pozostałych (św. Czarne)
921 92109 4210 1,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia (św. Wytok)
921 92109 4210 2,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia (św. Pniewo)
926 92695 4260 100.00 - zakup energii
 
§4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 5,332,381.41 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4110z 1,082.97 - składki na ubezpieczenie społeczne
010 01095 4120z 137.20 - składka na Fundusz Pracy
010 01095 4170z 6,300.00 - wynagrodzenie bezosobowe
010 01095 4210z 563.68 - zakup materiałów i wyposażenia
010 01095 4260z 100.00 - zakup energii
010 01095 4300z 787.40 - zakup usług pozostałych
010 01095 4360z 100.00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010 01095 4430z 453,562.56 - różne opłaty i składki
600 60016 4270 20,000.00 - zakup usług remontowych
751 75101 4210z 10,472.00 - zakup materiałów i wyposażenia
754 75416 4410 1,000.00 - podróże służbowe krajowe
801 80104 4280 600.00 - zakup usług zdrowotnych (Przedszkole)
801 80110 4360 7,805.00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Gimnazjum)
801 80101 4360 5,000.00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (SP nr 2)
801 80146 4300 300.00 - zakup usług pozostałych (Przedszkole)
852 85211 3110 4,795,291.00 - świadczenia społeczne
852 85212 4210 1,500.00 - zakup materiałów i wyposażenia
852 85213 4130z 9,542.00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 85215 3110z 137.60 - świadczenia społeczne
852 85295 4210 8,000.00 - zakup materiałów i wyposażenia
852 85295 4300 2,000.00 - zakup usług pozostałych
852 85295 4210z 100.00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90002 4610 1,000.00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
900 90095 4260 2,000.00 - zakup energii
900 90095 4280 500.00 - zakup usług zdrowotnych
921 92109 4210 700.00 - zakup materiałów i wyposażenia (św. Lisowo)
921 92109 4300 700.00 - zakup usług pozostałych (św. Lisowo)
921 92109 4260 1,000.00 - zakup energii (św. Wytok)
921 92109 4260 2,000.00 - zakup energii (św. Pniewo)
926 92695 4430 100.00 - różne opłaty i składki
 
§5. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 36.311.359,54 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41.884.548,82 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5.573.189,28 PLN.
 
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 18-05-2016 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2016 11:23