herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 05.05.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie oraz dodatku do dokumentacji hydrologicznej na potrzeby projektu i budowy drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty