Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

Uchwała Nr XVIII/121/2016
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

 Na podstawie art. 59 ust.1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015. poz. 2156; zm.2014 r. poz. 7; 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629; 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; 2014 r. poz. 479, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 2015 r. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; 2016 r. poz. 195), oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, Rada Miejskaw Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Mechowie - jednostkę budżetową Gminy Płoty

§ 2.  Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach.

§ 3.  Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Płoty. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Płoty.

§ 4.  Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Gminy Płoty, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 6.  Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 05-05-2016 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2016 14:27