Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

CHWAŁA NR XVIII/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/2016 dot. " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty".

Uchwała Nr XVIII/ 119 /2016
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/2016 dot. " Regulaminu  dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty".

 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  W  §  10 załącznika do uchwały Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty" dodaje się ustępy 5, 6 i 7 w brzmieniu:

"5. Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić pisemnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o terminie przystąpienia do budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

6.  Odbiory techniczne przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne  dokonywane są dwuetapowo, tj. jako odbiór w stanie odkrytym po zakończeniu robót montażowych oraz odbiór końcowy, na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia dokonywanego każdorazowo przez Inwestora ( aktualnego lub przyszłego odbiorcę usług) po zakończeniu robót budowlano - montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne warunków technicznych i uzgodnionego projektu technicznego.

7.  Spisanie protokołu odbioru technicznego przyłącza następuje po dostarczeniu przez Inwestora:

1)  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

2)  protokołu zagęszczenia gruntu w pasie drogowym;

3)  protokołu od zarządcy drogi o przywróceniu nawierzchni do stanu pierwotnego".

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Jasina

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 05-05-2016 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 05-05-2016 14:26