Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXI/208/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Gryfice i Gminą Brojce zadania w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej.

UCHWAŁA Nr XXI/208/2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Gryfice i Gminą Brojce zadania w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się wolę wspólnej realizacji z Gminą Gryfice i Gminą Brojce przedsięwzięcia pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach leżących w dorzeczu Regi”, będącego kontynuacją i etapem przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Międzygminny „Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi” na terenie w/w gmin.

 

§ 2

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Płotów, Burmistrzem Gryfic oraz Wójtem Brojc, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                      Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:45