Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 14/2016
Burmistrza Płotów
z  dnia 31 marca 2016r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i  3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; 2015r. - Dz. U. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) oraz na podst. § 13 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XIV/92/15 z dn. 29-12-2015 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 202 336,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
758 75801 2920 32 121,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
756 75621 0010 13 648,00 - wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych;
852 85213 2010 3 866,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ora innych zadań zleconych gminie ustawami;
854 85415 2030 152 701,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
 
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 41 498,25 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60053 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71004 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71035 4260 100,00 - zakup energii;
750 75011 4010 1 135,20 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
750 75095 3030 2 705,88 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
801 80101 3020 1 237,49 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Wysobór)
801 80101 4270 503,00 - zakup usług remontowych; (Mechowo)
801 80103 3020 574,68 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Mechowo)
801 80106 3020 602,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; (Wysobór)
851 85154 4300 200,00 - zakup usług pozostałych;
852 85295 4120 2 500,00 - składki na Fundusz Pracy; (500+)
900 90002 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90015 4260 22 200,00 - zakup energii;
900 90095 4120 700,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90095 4210 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4270 40,00 - zakup usług remontowych; 
921 92109 4210 1 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Karczewie)
921 92109 4260 1 000,00 - zakup energii; (Lisowo)
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 243 834,25 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60053 4360 3 000,00 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
710 71014 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71035 4300 100,00 - zakup usług pozostałych;
750 75011 4040 1 135,20 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 
750 75095 4010 839,11 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
750 75095 4110 617,27 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75095 4120 92,50 - składka na Fundusz Pracy;
750 75095 4170 1 157,00 - wynagrodzenie bezosobowe; 
750 75095 4210 45 769,00 - zakup materiałów i wyposażenia; 
801 80101 4040 1 237,49 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Wyszobór)
801 80101 4430 503,00 - różne opłaty i składki; (Mechowo)
801 80103 4040 574,68 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (Mechowo)
801 80106 4170 602,00 - wynagrodzenie bezosobowe; (Wyszobór)
851 85154 4110 200,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85213 4130z 3 866,00 - składka na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85295 4700 2 500,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:(500+)
854 85415 3240 152 701,00 - stypendia dla uczniów;
900 90002 4580 1 000,00 - pozostałe odsetki;
900 90095 4010 8 040,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
900 90095 4040 10 000,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 
900 90095 4110 2 700,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
900 90095 4260 1 400,00 - zakup energii;
900 90095 4300 1 600,00 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4300 2 200,00 - zakup usług pozostałych; (Lisowo)
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 35.765.306,28 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41.218.495,56 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5.453.189,28 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian  Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 13-04-2016 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2016 09:02