Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Płotów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 6/2016
Burmistrza Płotów
z  dnia 29 lutego 2016r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podst. art. 257 pkt 1 i  3, art. 259 pkt 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877; 2015r. - Dz. U. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) oraz na podst. § 13 pkt. 1 uchwały RM w Płotach Nr XIV/92/15 z dn. 29-12-2015 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 4 795 428,58 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85215 2010 137,58 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ora innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85295 2010 4 795 291,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ora innych zadań zleconych gminie ustawami;
 
§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 115 750,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60053 4300 1 500,00 - zakup usług pozostałych;
710 71002 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71004 4300 19 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75011 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4210 1 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4300 20 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80101 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (SP nr 2)
801 80101 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (Wicimice)
801 80101 4240 5 000,00 - zakup środków dydaktycznych i książek; (Wicimice)
801 80110 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80110 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
851 85154 4110 50,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
852 85212 4610 500,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
900 90002 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4120 200,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90095 4170 22 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
900 90095 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4280 300,00 - zakup usług zdrowotnych;
900 90095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
926 92695 4260 3 100,00 - zakup energii; (ORL)
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4 911 178,58 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60053 4260 500,00 - zakup energii; 
600 60053 4360 1 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
710 71014 4300 12 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71035 4300 12 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75011 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4270 20 000,00 - zakup usług remontowych;
750 75023 4500 1 000,00 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst;
750 75023 4580 100,00 - pozostałe odsetki;
750 75095 4260 3 000,00 - zakup energii; 
801 80101 4270 10 000,00 - zakup usług remontowych; (Wicimice)
801 80101 4360 10 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; (SP nr 2)
801 80110 4270 5 000,00 - zakup usług remontowych;
801 80110 4360 10 000,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
851 85154 4120 50,00 - składki na Fundusz Pracy; 
852 85212 4700 500,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85215 3110z 137,58 - świadczenia społeczne;
852 85295 3110z 4 669 833,00 - świadczenia społeczne; (500+)
852 85295 4010z 81 219,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; (500+)
852 85295 4110z 15 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne; (500+)
852 85295 4120z 4 000,00 - składki na Fundusz Pracy; (500+)
852 85295 4210z 15 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (500+)
852 85295 4300z 10 239,00 - zakup usług pozostałych; (500+)
900 90002 4610 1 000,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
900 90095 4010 19 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników; 
900 90095 4260 100,00 - zakup energii; 
900 90095 4270 6 200,00 - zakup usług remontowych; 
900 90095 4360 200,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
926 92695 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (ORL)
926 92695 4430 100,00 - różne opłaty i składki;
 
§4. Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 35.562.970,28 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 41.016.159,56 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5.453.189,28 PLN.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian  Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 13-04-2016 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 13-04-2016 09:01