Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXI/ 206 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania obejmującego remont pieszych ciągów komunikacyjnych w drogach powiatowych na terenie Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXI/ 206 /2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania obejmującego remont pieszych ciągów komunikacyjnych w drogach powiatowych na terenie Gminy Płoty.

 

 

   Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, Dz.U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się wolę wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania publicznego obejmującego remont pieszych ciągów komunikacyjnych w drogach powiatowych na terenie Gminy Płoty. 

 

§ 2

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Płotów, a Zarządem Powiatu Gryfickiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                  Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:43