herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/", powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie