Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI/204 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

Uchwała Nr XXI/204 /08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008 r.

 

 

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 

            Na podstawie art. 36 i art 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 9 Statutu Sołectwa – Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

 

§ 1

  1. Zarządza się wybory do organów samorządu w miejscowościach: Wyszogóra, Potuliniec oraz Lisowo w gminie Płoty na okres kadencji 2008 – 2010.
  2. Wybory, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzone do dnia  30 listopada 2008 roku.

 

§ 2

  1. Wybory obejmują wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odpowiednio w Sołectwie Statut Sołectwa.

 

 

§ 3

  1. Termin zebrań wyborczych ustala Burmistrz Gminy Płoty określając datę zebrania.
  2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali powiadomieni o zwołaniu zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 4

Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia odpowiednich warunków do odbywania i obsługi zebrań wyborczych oraz koordynacji prac wyborczych

 

 

§ 5

Podział gminy na sołectwa określają odrębne uchwały.

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

 

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                 Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:36