Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/101/16 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa w Wicimicach.


Uchwała Nr XV /101 / 16

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa w Wicimicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: poz.1045, poz. 1890) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.: oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz.1446 zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774, 1505)

 Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa w Wicimicach na kwotę 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto), z przeznaczeniem na wykonanie posadzki w zabytkowym Kościele w Wicimicach gm. Płoty.

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie nowej posadzki z terakoty krakowskiej oraz stopni schodowych z elementów kamiennych..

§3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Parafią Rzymskokatolicką p. w. Św. Józefa w Wicimicach.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                         Przewodniczący Rady

 Piotr Jasina 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-02-2016 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 05-02-2016 12:26