Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XV /100 / 16

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 z późn. zm.; art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) oraz § 10 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2016 (uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr XIV/92/15)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na :

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.000.000,00 PLN.

§2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 – 2027, w ratach kwartalnych, z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w ramach budżetów rocznych.

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

3. Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy kredytowej i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, w celu jej zabezpieczenia.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-02-2016 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 05-02-2016 12:27