Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXI / 203/ 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008r. W sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu Miejskim w Płotach.

 

UCHWAŁA Nr XXI / 203/ 08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008r.

 

 

W sprawie: odpłatności za wyżywienie i koszty jego przygotowania w Przedszkolu  Miejskim w Płotach.

      

 

               Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;   z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  oraz  art. 14, ust. 4, 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.          z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,              z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz            z  2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145 poz.917)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie

       w Płotach:

a) opłata stała miesięczna za przedszkole                                                   -      140,00 zł

      b) koszt wyżywienia całodziennego                                                           -          5,00 zł

      c) koszt obiadu dla pracowników przedszkola                                           -          5,00 zł

         2. W przypadku korzystania z przedszkola w ramach bezpłatnego nauczania                    

              i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

        ustala się następującą wysokość opłat za świadczenia:

a)    koszt śniadania i obiadu                                                                        -          6,00 zł

(w tym koszt przygotowania – 2,20 zł i koszt posiłków 3,80 zł)

            b)   koszt śniadania                                                                                      -          2,40 zł

                  (w tym koszt przygotowania – 0,40 zł i koszt posiłku 2,00 zł)

            c)   koszt obiadu                                                                                          -          4,00 zł

                   (w tym koszt przygotowania – 1,20 zł i koszt posiłku 2,80 zł)

            d)   koszt obiadu i podwieczorku                                                                -          6,00 zł

                   (w tym koszt przygotowania – 2,20 zł i koszt posiłków 3,80 zł)

            e)   koszt napoju - dziennie                                                                         -          0,50 zł

            f)    koszt przygotowania napoju – miesięcznie                                          -          2,00 zł

         3. Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się

       zwrotu opłaconej stawki żywieniowej.

 

§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia należności, o której mowa w § 1, powstaje od pierwszego dnia

 pobytu dziecka w przedszkolu.

         2. Pracownicy płacą należność za korzystanie z obiadu od pierwszego dnia korzystania. 

 

§ 3. 1. Termin  płatności  ustala się do  dnia 15-go każdego  miesiąca za dany miesiąc pobytu

 dziecka w przedszkolu.

 

         2. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie nalicza się odsetki

       ustawowe.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w  Nr  XL/396/06 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ( zmiana -

 Uchwała  Rady Miejskiej  Nr XI/87/07  z dnia 29 sierpnia 2007 r. i Uchwała Nr XX/194/08

       z dnia 05 września 2008 r. )  w sprawie odpłatności za  wyżywienie i koszty jego przygoto -

       wania  w  Przedszkolu   Miejskim w Płotach.

        

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                    Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:35