Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2020-01-03 12:22
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 83/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-12-20 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2016 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-09 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-08 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2017 r. w drodze zlecenia 2016-12-08 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2017 r. w drodze zlecenia. 2016-12-08 09:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2017 r. w drodze zlecenia. 2016-11-23 13:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "kultura fizyczna i turystyka", które przeznaczone są do realizacji w 2017 r. w drodze zlecenia. 2016-11-23 13:25
dokument Zarządzenie Nr 71 / 2016 Burmistrza Płotów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 2016-11-23 15:58
dokument Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-10-24 09:07
dokument Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2016 r. w spr. wykazu DZ/4/2016 2016-10-24 09:05
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2016 r. w sprawie dnia wolnego 2016-10-13 14:42
dokument Zarządzenie Nr 61 /2016 Burmistrza Płotów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-10 13:07
dokument Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2016-09-22 11:57
dokument Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Płotów w spr. zmiany Zarządzenia nr 48/2016. 2016-09-19 11:30
dokument Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu PUN/3/2016 2016-09-08 09:52
dokument Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu DZ/3/2016 2016-09-08 10:05
dokument Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu BP/3/2016 2016-09-08 09:49
dokument Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Płotów z dnia 06 września 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-09-05 13:51
dokument Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-31 14:45
dokument Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Płotów z dnia 16 sierpnia 2016 r w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w likwidowanej Szkole Podstawowej w Wyszoborze 2016-08-29 09:21
dokument Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-08-11 11:10
dokument Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Płotów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2016 roku 2016-08-13 15:39
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Płotów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-05 11:06
dokument Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Płotów z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie: powołania komisji przetargowej 2016-08-29 09:18
dokument Zarzadzenie nr 42/2016 Burmistrza Płotów z dn. 22.07.2016 w spr. określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2016-08-01 11:18
dokument Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2016 r w sprawie: przyznania stypendium Burmistrza Płotów 2016-08-29 09:17
dokument Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Płotówz dnia 19 lipca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-01 11:17
dokument Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Płotów z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie: cennika usług cmentarnych i pogrzebowych, obowiązujących na terenie miasta i gminy Płoty 2016-08-29 09:14
dokument Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2016-08-29 09:11
dokument Zarządzenie nr 37/A/2016 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2016 r w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-29 09:08
dokument Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Płotów z dn. 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-08-01 11:11
dokument Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie: powołania komisji do przejęcia przystani kajakowej 2016-08-29 09:07
dokument Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Płotów z dnia 28 czerwca 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-06-28 13:49
dokument Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu DZ/2/2016 2016-06-21 12:27
dokument Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu PUN/2/2016 2016-06-21 08:36
dokument Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu BP/2/2016 2016-06-21 08:33
dokument Zarządzenie nr 31/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach. 2016-06-17 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016-06-09 14:11
dokument Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-05-23 10:31
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 14/A/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:35
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 14/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:35
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 6/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:35
dokument Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2016 r w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2015 rok 2016-08-29 09:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:23
dokument Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-04-25 12:57
dokument Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta Płoty w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania publicznego pn: "Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów" 2016-04-19 09:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14.04.2016 r. w sprawie: dnia wolnego 2016-04-15 11:48
dokument Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Płotów z dnia 01 kwietnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-04-04 19:26
dokument Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego 2016-08-29 09:02
dokument Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego 2016-08-29 09:00
dokument Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego 2016-08-29 08:57
dokument Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego 2016-08-29 08:58
dokument Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie: upoważnienia dla Pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań dotyczących świadczenia wychowawczego 2016-08-29 08:52
dokument Zarządzenie nr 14/A/2016 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2016 r w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-08-29 08:43
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:02
dokument Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Płotów z dnia 25 marca 2016 r w sprawie: nieodpłatnego użyczenia składników majątkowych Gminy Płoty dla Stowarzyszenia Społeczno - Edukacyjno - Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach 2016-08-29 08:40
dokument Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Płotów z dnia 22 marca 2016 r w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za rok 2015 2016-08-29 08:37
dokument Zarządzenie nr 11A/2016 Burmistrza Płotów z dnia 09.03.2016 r w sprawie: przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP Kierowców i Pracowników Obsługi UM w Płotach 2016-08-29 08:33
dokument Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu U/1/2016 2016-03-08 10:08
dokument Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu DZ/1/2016 2016-03-08 10:07
dokument Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu PUN/1/2016 2016-03-08 10:05
dokument Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu BP/1/2016 2016-03-08 10:02
dokument Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Płotów z dnia 1 marca 2016 r w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-08-29 08:29
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Płotów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-13 09:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 04 luty 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone jest do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia. 2016-02-04 13:40
dokument Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Płotów z dnia 02 lutego 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-02-02 11:16
dokument Zarządzenie nr 02/2016 Burmistrza Płotów z dnia 8 stycznia 2016 r w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek 2016-08-29 08:25
dokument Zarządzenie nr 1A/2016 Burmistrza Płotów w spr. zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia. 2018-01-10 11:23
dokument Zarządzenie nr 01/2016 Burmistrza Płotów z dnia 8 stycznia 2016 r w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 2016-08-29 08:21