Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXII / 233 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXII / 233 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150; zmiany: Dz. U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę: 6 076,87 zł

Dział Rozdział § Kwota
900 90011 0580 5 579,87 - grzywny i in. kary pien. od os. praw. i in. jedn. org.;
900 90011 0920 497,00 - pozostałe odsetki.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę: 6 076,87 zł

Dział Rozdział § Kwota
900 90011 4210 2 079,87 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90011 4230 629,00 - zak. mat. med., wyr. med.. i prod. biobój.;
900 90011 4280 3 366,00 - zakup usług zdrowotnych;
900 90011 4580 2,00 - pozostałe odsetki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:29