Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

Uchwała Nr XIII/86/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 listopada 2015 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

 Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Miejska
w Płotach na wniosek Burmistrza Płotów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, uchwalonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r.,
Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., obejmującej obszary określone w ust. 2.

2. Zmiana studium dotyczy obszarów położonych w gminie Płoty, obejmujących :

1) działki ewidencyjne nr : 31, 40/33, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/11 obręb 0002 Płoty, 6/2, 106 obręb 0014 Słudwia oraz część działki ewidencyjnej nr 109 obręb 0014 Słudwia - oznaczone na załączniku nr 1;

2) działkę ewidencyjną nr 59/11 obręb 0022 Wyszogóra - oznaczoną na załączniku nr 2.

3. Załączniki wymienione w ust. 2 stanowią integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 02-12-2015 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 02-12-2015 08:29