Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/ 81/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:             

1.  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 673 .;

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1034 zł.;

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400zł.;

2.  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3.  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 3,5 ton                       do 12 ton włącznie - 1.876 zł

4.  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5.  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 650 zł.

6.  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7.  od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)  mniejszej niż 22 miejsc - 500 

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsc - 500 zł

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 01-12-2015 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 02-12-2015 09:47