Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/229/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie budowy dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr XXII/229/2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadania w zakresie budowy dróg gminnych. 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)

 Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się wolę wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim przedsięwzięć pod nazwą:

Ø  Budowa ulicy Parkowej  w Płotach – położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 57/9, 496,406/29 458, 395 obręb Płoty3” oraz

Ø  „Budowa ulic I. Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej wraz z przebudową istniejącego połączenia ul. I. Łukasiewicza z ul. Nowogardzką w km 62+142,70 (droga krajowa) oraz z przebudową istniejącego skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Nowogardzką w km 62+400 (droga krajowa) wraz z placem zabaw, oświetleniem zewnętrznym ulic i budową kanalizacji deszczowej z przepompownią oraz sieci teletechnicznej w ul. I. Łukasiewicza   w m. Płoty – położonych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 128, 129, 130, 125, 166, 293, 221, 234 obręb Płoty4”. 

 

§ 2

Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Płotów i Zarządem Powiatu Gryfickiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                      Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:27