Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała nr XIIII/77/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

Uchwała Nr XIIII/77/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

 Na podstawie art. 59 ust.1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2015/2016 Szkoły Podstawowej
w Mechowie

§ 2.  Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Płotów do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Uzasadnienie

 Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie jest konieczne, ponieważ zmniejsza się liczba uczniów oraz zwiększają się koszty utrzymania, które znacznie przekraczają otrzymywaną na ten cel subwencję oświatową. W skali roku gmina zmuszona jest dokładać do otrzymywanej subwencji oświatowej około 50% kosztów utrzymania oświaty.

Wg stanu na dzień 30.09.2015 r. (w oparciu o dane SIO) do SP w Mechowie uczęszcza 67 dzieci, do tzw. ?zerówki? ? 10, a do oddziału przedszkolnego ? 9.

 W Szkole Podstawowej w Płotach istnieją warunki do przejęcia wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mechowie i nie spowoduje to potrzeby tworzenia dodatkowych oddziałów. Średnia liczebność oddziałów w SP w Płotach oscyluje wokół 20 uczniów, zatem ich liczebność wzrosłaby maksymalnie do 24 uczniów.

 Istniałaby wprawdzie konieczność dowozu uczniów do SP w Płotach, jednak jego organizację można tak zaplanować, aby czas dojazdu do nowej szkoły nie zwiększył się
w istotny sposób. Podkreślić należy, iż SP w Płotach posiada zdecydowanie lepszą bazę, jak choćby salę gimnastyczną, boiska wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią i sztucznym oświetleniem, zimą lodowisko czy bieżnię i skocznię. W br. budynek przy ul. Batorego poddano gruntownemu remontowi modernizacyjnemu.             

 Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. W związku z tym konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Płotach uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 19-11-2015 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 19-11-2015 14:57