Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/32/2015 z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płoty". 2015-12-02 08:45
dokument Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-12-02 08:34
dokument UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-12-02 08:34
dokument UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2015-12-02 08:29
dokument UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 2015-12-02 08:31
dokument CHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" 2015-12-02 08:30
dokument UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. 2015-12-02 09:49
dokument UCHWAŁA NR XIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2015-12-02 09:48
dokument UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-02 09:47
dokument UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny. 2015-12-02 09:46
dokument UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. 2015-12-02 09:41
dokument UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 2015-12-02 09:40
dokument Uchwała nr XIIII/77/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie 2015-11-19 14:57
dokument Uchwała nr XIIII/76/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wyszoborze 2015-12-02 08:20
dokument Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Płoty 2015-12-02 08:39