Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/ 228 /2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: upoważnienia Pani Reginy Pliszczak kierownika i Pani Eweliny Marciniak pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

UCHWAŁA Nr XXII/ 228 /2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 listopada 2008 r.

w sprawie: upoważnienia Pani Reginy Pliszczak kierownika i Pani Eweliny Marciniak pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


           
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz . 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

                                                                              §1.
     

Upoważnia się Panią Reginę Pliszczak kierownika i Panią Ewelinę Marciniak pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do załatwiania w imieniu Burmistrza Płotów indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Panią Reginę Pliszczak upoważnia się ponadto do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

§ 2.

Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów ( Dz.U.Nr 192, poz 1378 z późn.zm.), a w szczególności polegające na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 3.

Upoważnienie, o którym mowa w §1, udzielą się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy

                                                                             § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:26