Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/226/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA Nr XXII/226/2008

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 13 listopada 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730),

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:


§ 1

W załaczniku Nr 1 do uchwaly Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dotyczącej opłaty od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenie inkasentów wprowadza się następujące zmiany:

- pozycja nr 17 otrzymuje brzmienie: ,, Zofia Zielińska inkasent sołectwa Potuliniec”

  • dodaje się pozycję nr 20 – ,,Beata Kłosińska inkasent sołectwa Lisowo z miejscowościami

Wilczyniec, Likowo”

- dodaje się pozycję nr 21 – „Mirosław Głowacki inkasent sołectwa Wyszogóra”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.


Przewodniczący Rady


Piotr Jasina


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:09