Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/225/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XXII/225/2008

 

                                                          Rady Miejskiej w Płotach

                                                           z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia       inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)  art. 6b ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1825; z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008 Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, Dz. U. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom sołectw gminy Płoty, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego podatków pobranych we wsiach należących do Gminy Płoty.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/64/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                      Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:16