Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XI/69/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm. poz. 645 i 1318, 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 zm. poz. 405, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr IX/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wprowadza się następujące zmiany:

-  § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie: Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od granicy terenu obiektów wymienionych w ust.1 oraz terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo ? wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2.  Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 08-09-2015 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2015 11:25