Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-09-08 11:39
dokument Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-09-08 11:34
dokument Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2016 2015-09-08 11:32
dokument Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Płoty 2015-09-08 11:31
dokument Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-09-08 11:26
dokument Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2015-09-08 11:25
dokument Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007 r. dot. uchwalenia ?Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty?. 2015-09-08 11:24
dokument Uchwała Nr XI/ 67 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej nr. geodezyjnym 121/10, obręb 0017 Mechowo, gm. Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-08 11:23
dokument Uchwała Nr XI/ 66 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2015-09-08 11:22
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2015-09-08 11:21