Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/224/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XXII/224/2008

 

                                                          Rady Miejskiej w Płotach

                                                          z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775,Nr 249 poz.1825; z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008 Nr 116 poz.730),

Rada Miejska w Płotach zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. (M.P. Nr 81, poz.717) z kwoty 55,80 zł za 1 q                     do kwoty 43,00 zł za 1 q.

 

 

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r.                       w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                      Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:07