Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2015

Budżet na rok 2015 przyjęty został dnia 30 grudnia 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr III/7/14 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów - 30.878.946,25 zł,
 • po stronie wydatków - 34.604.251,74 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2015 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych - 32.686.161,11 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych - 16.021.704,16 zł, co stanowi 49,02 % planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych - 37.505.380,50 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych - 14.889.610,61 zł, co stanowi 39,70 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 907.543,64 , co stanowi 6,10 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  13.982.066,97 , co stanowi 93,90 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 6.246.170,69 zł, co stanowi 44,67 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 160.900,02 zł, plan - 321.800,00 zł, co stanowi 50,00 %;
 • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 114.286,98 zł, plan – 228.574,00, co stanowi 50,00 %;

Ponadto przekazano dotację podmiotową w ramach współpracy samorządowej dla: Powiatu Gryfickiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Gryfice – Unibórz” w wysokości 0,00 zł, plan – 100.000,00,

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 15.000,00 zł;
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 9.149,58 zł, plan – 11.661,38 zł, co stanowi 78,46 %;

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gm. Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 6.625,00 zł, plan – 26.500,00 zł, co stanowi 25,00 %;
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 0,00 zł, plan – 40.000,00 zł;
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 154.750,00 zł, plan – 327.500,00, co stanowi 47,25 %.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 106.341,88 zł, na planowane 286.105,41 zł, tj. 37,17 %.

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2015 roku wynosił 12.600.064,01 zł, co stanowi 38,55 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki, kredyty i zobowiązania wymagalne. W ciągu I półrocza spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 673.405,58 zł, plus odsetki w wysokości 212.062,88 zł, tj. razem 885.468,46 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 38.243,11 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Należności jednostek budżetowych w I półroczu 2015 r. wynoszą 9.845.231,10 zł, w tym:

 • należności wymagalne – 2.816.341,98 zł,
 • środki na rachunkach bankowych – 4.109.756,37 zł,
 • pozostałe należności – 2.919.132,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w wysokości  – 1.132.093,55 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 25-08-2015 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 25-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2015 11:39