Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VII / 49 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów


Uchwała Nr VII / 49 / 15

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594; zmiany: poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. poz. 938
i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 uchwały w spr. uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2015 (uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr III/7/14)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 653.189,17 PLN;

  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.346.810,83 PLN.

§2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 - 2026, w ratach kwartalnych, z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w ramach budżetów rocznych.

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

3. Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

§3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy kredytowej i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, w celu jej zabezpieczenia.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-06-2015 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2015 13:27