Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VII/ 48 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

Uchwała Nr VII/ 48 /2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie:  uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

 Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072)

 Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady

Piotr Jasina


 Załącznik do Uchwały Nr VII/ 48 /2015
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 20 maja 2015 r.

 PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Płotach w 2015r. przeprowadzi kontrole niżej wymienionych jednostek:

1.  Kontrola jednej gminnej jednostki oświatowej w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, a w szczególności sposobu wykorzystania środków z budżetu gminy i prawidłowości dysponowania środkami finansowymi.

2.  Kontrola jednego klubu sportowego w zakresie sposobu wykorzystania dotacji z budżetu gminy.

3.  Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z budżetu gminy przeznaczonych na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego.

4.  Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską w Płotach.

 Przewodniczący Komisji

 Waldemar Bogoniowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-06-2015 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2015 13:22