Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr VII/47/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) w związku z art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 ze zmianami) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  1) Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 40.

2)  Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 10.

§ 2.  Ustala się liczbę nocnych punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 5 (pięć).

§ 3.  1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy nie mogą być usytuowane na terenie:

a)  obiektów sportowych

b)  basenów, kąpielisk,

c)  obiektów kultu religijnego,

d)  zakładów opieki zdrowotnej,

e)  dworców autobusowych i kolejowych,

f)  bibliotek i innych obiektów kultury.

2)  Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od granicy terenu obiektów wymienionych w ust.1 oraz terenu szkół i innych zakładów i placówek oświatowo ? wychowawczych i opiekuńczych.

3)  Odległość określoną w ust. 2 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

4)  Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % przeznaczonych do spożycia w miejscu, może odbywać się w lokalach gastronomicznych z wyjątkiem: barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, barów przekąskowych, barów turystycznych, stacji CPN.

5)  Sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się wyłącznie w restauracjach, gospodach, zajazdach oraz w punktach małej gastronomii.

§ 4.  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony tj. nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Płotach NR XI/85/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 28 maja 2015 r.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-06-2015 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 09-06-2015 13:35