Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII / 53 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-09 13:24
dokument Uchwała Nr VII / 52 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 2015-06-09 13:24
dokument UCHWAŁA NR VII/ 51 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Gryflandia w okresie programowania 2014-2020 2015-06-09 13:23
dokument Uchwała Nr VII / 50 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-09 13:23
dokument Uchwała Nr VII / 49 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2015-06-09 13:27
dokument UCHWAŁA NR VII/ 48 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. 2015-06-09 13:22
dokument UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2015-06-09 13:35
dokument Uchwała Nr VII / 46 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-06-09 13:32
dokument UCHWAŁA NR VII/45/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-06-09 13:22
dokument UCHWAŁA NR VII/ 44 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2015-06-09 13:20
dokument UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-06-09 13:20
dokument UCHWAŁA NR VII/ 42 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/ 4/ 2014 w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2015-06-09 13:19