Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy

Uchwała Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/236/12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy

 Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 18 Uchwały Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 55 poz. 972) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXIV/236/12 Rady MIejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2012 r. dot. wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy wprowadza się następującą zmianę: - w § 1 imię i nazwisko "Kamil Grochowski" zastępuje się imieniem i nazwiskiem "Łukasz Chyła".

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 18-05-2015 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2015 09:31