Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VI/ 36 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 z dnia 31.03.2015r. zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.

Uchwała Nr Vi/ 36 /2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 z dnia 31.03.2015r. zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.)art.24 ust.1 z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: z 2015r., poz.139), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.   W załączniku do uchwały Nr V/27/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2016r.,  zmienia się zapisy ust.2, który otrzymuje brzmienie:

 Ustala się miesięczne stawki opłaty stałej:

1)  opłata abon.za rachunki 1-miesięczne - 4,10 zł + VAT    4,43 zł brutto

2)  opłata abon.za rachunki 2-miesięczne - 3,95 zł + VAT     4,27 zł brutto

§ 2.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2015r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 18-05-2015 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-05-2015 09:28