Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2014 rok

Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów          –          37.740.918,98 zł,
 • po stronie wydatków           –          38.027.756,54 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2014 r. wynosi:

 • plan dochodów                    –         35.860.708,42 zł,
 • wykonanie dochodów          –         34.823.832,89 zł, co stanowi 97,11 % planu,

natomiast:

 • plan wydatków                    –         38.102.607,33 zł,
 • wykonanie wydatków           –         32.899.701,66 zł, co stanowi 86,35 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 5.633.602,88 , co stanowi 17,12 % wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano  27.266.098,78 , co stanowi 82,88 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 11.469.763,36 zł, co stanowi 42,07 % wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Płotach w wysokości 290.000,00 zł, plan – 290.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;
 • Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wys. 230.000,00 zł, plan – 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • Powiatu Gryfickiego na marketing i promocję gm. Płoty na ogólną kwotę 15.000,00 zł, plan – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %;
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole prywatne „Cool – Kids” w Gryficach) na ogólną kwotę 7.302,26 zł, plan – 10.000,00 zł, co stanowi 73,02 %;

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnospr. z gminy Płoty do ośrodka na ogólną kwotę 26.500,00 zł, plan – 26.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 • na prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 83.661,00 zł, plan – 85.190,00 zł, co stanowi 98,21 %,
 • dla klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalność w ogólnej kwocie 284.000,00 zł, plan – 284.000,00, co stanowi 100,00 %,
 • dotacje celowe na wykonanie remontów oraz dofinansowania do projektów w ramach PROW w instytucjach kultury na og. kwotę 23.601,06 zł,  plan – 23.601,06 , co stanowi 100,00 %.

W ramach funduszu sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 253.607,08 zł, na planowane 258.449,00 zł, tj. 98,13 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku wynosił 13.235.226,48 zł, co stanowi 36,91 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 867.967,37 zł, plus odsetki w wysokości 541.055,64 zł, tj. razem 1.409.023,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązań wymagalnych nie wykazuje się.

Należności jednostek budżetowych w 2014 r. wynoszą  8.154.797,48 zł, w tym:

 • należności wymagalne – 2.690.184,81 zł,
 • środki na rachunkach bankowych – 5.054.451,42 zł,
 • pozostałe należności – 410.161,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wypracowano nadwyżkę w wysokości  – 1.924.131,23 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 22-04-2015 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 27-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 22-04-2015 11:07