Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r.

 Uchwała Nr IV/24/15
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

 z dnia 10 lutego 2015 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072),

 uchwala się, co następuje:

§ 1.   Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy, jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się ROZCHODY budżetu gminy, jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3.   Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.   Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.  W uchwale budżetowej Nr III/7/14 z 30.12.2014 r. w §10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: (...) "4) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 383.379,00 zł".

§ 8.   Zmieniają się załączniki Nr 3 oraz 6 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 9.   Po zmianach dokonanych w § 3-6 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 31.507.327,13 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 35.232.632,62 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 3.725.305,49 PLN.

§ 10.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 11.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 03-04-2015 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2015 07:58