Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV/ 23 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

Uchwała Nr IV/ 23 /2015

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 lutego 2015 r.

 

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 9 Statutu Sołectwa – Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. 1 .Zarządza się wybory do organów samorządu w gminie Płoty na okres kadencji 2014– 2018.

2. Wybory, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzone do dnia 31 maja 2015 roku.

§ 2. 1. Wybory obejmują wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odpowiednio w Sołectwie Statut Sołectwa.

§ 3. 1. Termin zebrań wyborczych ustala Burmistrz Gminy Płoty, który zwołuje zebranie w porozumieniu z Sołtysem, określając datę zebrania.

2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali powiadomieni o zwołaniu zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia odpowiednich warunków do odbywania i obsługi zebrań wyborczych oraz koordynacji prac wyborczych

§ 5. Podział gminy na sołectwa określają odrębne uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 03-04-2015 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2015 07:54