Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV / 26 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty" 2015-04-03 08:17
dokument Uchwała Nr IV / 25 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-04-03 08:21
dokument Uchwała Nr IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-04-03 07:58
dokument Uchwała Nr IV/ 23 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. 2015-04-03 07:54
dokument Uchwała Nr IV/ 22/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Płoty do kontraktu samorządowego. 2015-04-03 07:51
dokument Uchwała Nr IV/ 21/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz przesyłu przez nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty 2015-04-03 07:51
dokument Uchwała Nr IV/ 20/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej 2015-04-03 07:49
dokument Uchwała Nr IV/ 19/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-04-03 07:56
dokument Uchwała Nr IV/ 18 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-03 07:45
dokument Uchwała Nr IV/ 17 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2015-04-03 07:41
dokument Uchwała Nr IV / 16 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia 3 ? letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2015 ? 2017 2015-04-03 08:41
dokument Uchwała Nr IV / 15 / 2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020 2015-04-02 19:52
dokument UCHWAŁA NR IV / 14 / 2015 r. Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 ? 2017 2015-04-03 08:40
dokument Uchwała Nr IV/ 13 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 roku 2015-04-03 08:19
dokument Protokół Nr IV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. 2016-06-13 12:08